AIED SOLIDALE: Servizi per i romeni in Italia (2023)

aied-solidar

🇷🇴 ROMÂNĂ
Prin intermediul proiectului AIED SOLIDAR – Servicii pentru românii din Italia, oferim consiliere gratuită și promptă cetățenilor de origine română din Italia. Dorim să ne apropiem de problemele cu care se confruntă adesea și să le oferim sprijin pentru a le rezolva.

Credem cu fermitate că toți cetățenii ar trebui să aibă acces la servicii adecvate, indiferent de originea lor.

Considerăm că fiecare persoană are dreptul de a primi informații și sprijin pentru propria sănătate și pentru cea a familiei sale, fără discriminare pe baza originii etnice sau a altor caracteristici.

“Nimeni nu ar trebui să se simtă singur”

www.aiedsolidar.eu

Proiectul AIED Solidar este coordonat de dr. Adrian Iancu.

 


 

🇮🇹 ITALIANO
Attraverso il progetto AIED SOLIDAR – Servizi per i romeni in Italia, offriamo consulenza gratuita e tempestiva ai cittadini di origine romena in Italia. Vogliamo avvicinarci ai problemi che spesso devono affrontare e offrire loro un supporto per risolverli.

Crediamo fermamente che tutti i cittadini debbano avere accesso a servizi adeguati, indipendentemente dalla loro origine.

Crediamo che tutti abbiano il diritto di ricevere informazioni e supporto per la propria salute e per quella della propria famiglia, senza discriminazioni sulla base dell’origine etnica o di altre caratteristiche.

“Nessuno si dovrebbe sentire solo”

www.aiedsolidar.eu

Il progetto AIED Solidar è coordinato dal Dr. Adrian Iancu.